bet365 aus - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

Lời ngỏ

Tầm nhìn & Sứ mệnh

TẦM NHÌN bet365 aus khát khao được trở thành một trường đại học nổi tiếng trên thế giới, cung cấp nền giáo dục...

Hội Đồng Sáng Lập

Mme. Đặng Thị Hoàng Yến Nhà Sáng lập chính/Chủ tịch bet365 aus Nhà Sáng lập/Chủ tịch Tập đoàn Tân Tạo Thành viên hội đồng tư...

Số liệu nổi bật

64% giảng viên là Giáo sư, Tiến sĩ người nước ngoài hoặc Việt Nam được đào tạo ở nước ngoài. 89% làm việc tại các Tập đoàn...

Hội đồng Quản trị

Mme. Đặng Thị Hoàng Yến Nhà Sáng lập chính/Chủ tịch bet365 aus Nhà Sáng lập/Chủ tịch Tập đoàn Tân Tạo Thành viên hội đồng tư...

Lời ngỏ

“Tại bet365 aus (TTU) việc học tập suốt đời luôn được chú trọng. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng...
X