Đề án mở ngành – Điều dưỡng trình độ đại học

Danh mục tài liệu đề án mở ngành Điều dưỡng trình độ đại học:

CĐR1. Thể hiện mức độ hiểu biết về tình trạng sức khỏe, bệnh tật của các cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Tiêu chí 1. Xác định nhu cầu về sức khỏe và tình trạng sức khỏe của cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Tiêu chí 2. Giải thích tình trạng sức khỏe của cá nhân, gia đình và cộng đồng

CĐR2. Xác định được thứ tự các vấn đề ưu tiên chăm sóc để đưa ra quyết định phù hợp với nhu cầu của cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Tiêu chí 1. Thu thập thông tin về các vấn đề về sức khỏe của cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Tiêu chí 2. Phân tích và xác định được những nhu cầu chăm sóc ưu tiên của cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Tiêu chí 3. Thực hiện các can thiệp chăm sóc đáp ứng nhu cầu chăm sóc ưu tiên phù hợp với văn hóa, tín ngưỡng của cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Tiêu chí 4. Theo dõi tiến triển các can thiệp điều dưỡng đã thực hiện

CĐR3. Sử dụng quy trình điều dưỡng để lập kế hoạch chăm sóc và can thiệp điều dưỡng.

Tiêu chí 1. Lập kế hoạch chăm sóc điều dưỡng dựa trên những vấn đề sức khỏe của người bệnh.

Tiêu chí 2. Giải thích các can thiệp điều dưỡng cho người bệnh, gia đình người bệnh.

Tiêu chí 3. Đánh giá kết quả của quá trình chăm sóc và điều chỉnh kế hoạch chăm sóc dựa vào tình trạng sức khỏe người bệnh và kết quả mong đợi.

CĐR4. Thực hiện kỹ thuật chăm sóc đúng quy trình, an toàn và hiệu quả cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Tiêu chí 1. Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng đúng quy trình.

Tiêu chí 2. Đảm bảo sự an toàn, kín đáo, thoải mái cho người bệnh trong khi chăm sóc.

Tiêu chí 3. Tuân thủ các quy định về an toàn người bệnh

CĐR5. Dùng thuốc đảm bảo an toàn hiệu quả.

Tiêu chí 1. Khai thác tiền sử dị ứng thuốc của người bệnh.

Tiêu chí 2. Tuân thủ quy tắc 5 đúng khi dùng thuốc.

Tiêu chí 3. Hướng dẫn người bệnh và thân nhân dùng thuốc đúng và an toàn.

Tiêu chí 4. Phát hiện và phối hợp xử trí ban đầu khi người bệnh có phản ứng thuốc và phản ứng phụ với thuốc

Tiêu chí 5. Nhận biết nguy cơ tương tác giữa thuốc với thuốc hoặc thuốc với thức ăn.

Tiêu chí 6. Đánh giá được hiệu quả của việc dùng thuốc.

CĐR6. Thực hiện được việc sơ cứu và chủ động tham gia khi có tình huống cấp cứu tại cơ sở y tế và cộng đồng.

Tiêu chí 1. Phát hiện sớm những thay đổi đột ngột về tình trạng sức khỏe người bệnh.

Tiêu chí 2. Thực hiện được các sơ cấp cứu kịp thời và hiệu quả

Tiêu chí 3. Phối hợp hiệu quả với các thành viên nhóm chăm sóc trong sơ cứu, cấp cứu.

CĐR7. Giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh, gia đình và cộng đồng.

Tiêu chí 1. Lắng nghe người bệnh và gia đình người bệnh và đáp ứng lại bằng câu nói ân cần và cử chỉ lịch sự

Tiêu chí 2. Nhận biết được tâm lý và nhu cầu của các cá nhân qua những biểu hiện nét mặt và ngôn ngữ cơ thể

Tiêu chí 3. Giao tiếp hiệu quả với các cá nhân có trở ngại về giao tiếp do bệnh tật hoặc tâm lý.

Tiêu chí 4. Thể hiện sự hiểu biết về văn hóa và tôn trọng tín ngưỡng trong giao tiếp

Tiêu chí 5. Sử dụng các phương pháp và hình thức giao tiếp hiệu quả và thích hợp

Tiêu chí 6. Chuẩn bị về tâm lý cho người bệnh và gia đình trước khi cung cấp những thông tin “xấu”.

CĐR8. Giáo dục sức khỏe hiệu quả cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Tiêu chí 1. Xác định nhu cầu và những nội dung cần GDSK cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Tiêu chí 2. Xây dựng kế hoạch và tài liệu GDSK phù hợp với văn hóa, xã hội và tín ngưỡng của cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Tiêu chí 3. Thực hiện tư vấn, truyền thông GDSK phù hợp và hiệu quả.

Tiêu chí 4. Hướng dẫn người bệnh, gia đình người bệnh các phương pháp tự chăm sóc và phòng bệnh một cách hiệu quả.

Tiêu chí 5. Đánh giá kết quả GDSK và điều chỉnh kế hoạch GDSK dựa trên mục tiêu và kết quả mong chờ

CĐR9. Hợp tác hiệu quả với các thành viên trong nhóm chăm sóc.

Tiêu chí 1. Phối hợp hiệu quả với người bệnh, gia đình và đồng nghiệp trong việc theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh liên tục

Tiêu chí 2. Tôn trọng vai trò, quan điểm và uy tín của đồng nghiệp.

Tiêu chí 3. Chia sẻ thông tin một cách hiệu quả với các thành viên trong nhóm chăm sóc.

Tiêu chí 4: Truyền thụ và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn với đồng nghiệp

CĐR10. Quản lý được hồ sơ bệnh án, công tác chăm sóc người bệnh, và trang thiết bị y tế.

Tiêu chí 1. Bảo mật thông tin và bảo quản hồ sơ bệnh án theo quy định

Tiêu chí 2. Ghi chép hồ sơ điều dưỡng bảo đảm tính khách quan, chính xác, đầy đủ và kịp thời.

Tiêu chí 3. Quản lý công việc, thời gian của cá nhân khoa học và hiệu quả.

Tiêu chí 4. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đảm bảo chất lượng chăm sóc và an toàn cho người bệnh.

Tiêu chí 5. Vận hành và bảo quản một số phương tiện chăm sóc và trang thiết bị y tế cơ bản an toàn và hiệu quả.

Tiêu chí 6. Nhận thức được tầm quan trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăm sóc người bệnh cũng như cập nhật kiến thức chuyên môn

CĐR11. Tham gia thiết lập môi trường làm việc an toàn và hiệu quả.

Tiêu chí 1. Tuân thủ các quy tắc về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy

Tiêu chí 2. Tuân thủ các chính sách, quy trình về phòng ngừa cách ly và kiểm soát nhiễm khuẩn.

Tiêu chí 3. Tuân thủ các quy định về kiểm soát môi trường chăm sóc (tiếng ồn, không khí, nguồn nước…).

Tiêu chí 4. Phát hiện, báo cáo và đưa ra các hành động khắc phục phù hợp các nguy cơ trong môi trường chăm sóc người bệnh

Tiêu chí 5: Nhận thức được sự cần thiết về các hoạt động bảo đảm chất lượng và cải tiến chất lượng trong công tác chăm sóc người bệnh an toàn

CĐR12. Tham gia nghiên cứu khoa học và thực hành dựa vào bằng chứng.

Tiêu chí 1. Xác định được các vấn đề nghiên cứu trong công tác điều dưỡng

Tiêu chí 2. Lựa chọn các phương pháp nghiên cứu phù hợp với mục tiêu nghiên cứu.

Tiêu chí 3. Trình bày được một số phương pháp thống kê thích hợp để phân tích dữ liệu.

Tiêu chí 4. Sử dụng bằng chứng từ nghiên cứu khoa học và các hướng dẫn lâm sàng để chăm sóc người bệnh hiệu quả

CĐR13. Duy trì và phát triển năng lực cho bản thân.

Tiêu chí 1. Xác định rõ mục tiêu, nguyện vọng phát triển nghề nghiệp của bản thân.

Tiêu chí 2. Tự học tập liên tục để cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng mềm và kỹ năng nghề nghiệp

Tiêu chí 3. Thể hiện tác phong, trang phục phù hợp, cách cư xử đúng mực

Tiêu chí 4: Giữ gìn và bảo vệ uy tín nghề nghiệp

CĐR14. Hành nghề theo quy định của Pháp luật và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.

Tiêu chí 1. Hành nghề theo quy định của pháp luật liên quan đến y tế và các quy định của Bộ Y tế

Tiêu chí 2. Tuân thủ các quy định của các cơ sở y tế.

Tiêu chí 3. Chịu trách nhiệm cá nhân khi đưa ra các quyết định và can thiệp chăm sóc.