bet365 aus - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ SINH VIÊN VAY ĐÓNG HỌC PHÍ
TỪ QUỸ ITA VÌ TƯƠNG LAI
CHO HỌC KỲ I VÀ II NĂM HỌC 2014-2015, 2015-2016

I. QUY CHẾ CỦA QUỸ CHO VAY

1. Mục đích của Quỹ Ita: giúp các sinh viên có hoàn cảnh gia đình nghèo khó.

 2. Đối tượng: tất cả các sinh viên TTU học khá, giỏi, có nghị lực, có ý chí vươn lên, tham gia tích cực các hoạt động phong trào TDTT, văn thể mỹ, Press và có hoàn cảnh khó khăn (con thương binh, liệt sĩ; Con của gia đình hưởng chính sách như thương binh; Con của gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi cha mẹ sinh viên làm việc hoặc của chính quyền địa phương nơi Sinh viên sinh sống; Mồ côi cả cha lẫn mẹ; Con của gia đình thuộc diện có sổ xóa đói giảm nghèo.)

3. Điều kiện cho vay sẽ do Quỹ Ita toàn quyền điều chỉnh cho phù hợp với tình hình tài chính và tiêu chí của Quỹ.

Đối với năm học 2014-2015 và 2015-2016, Quỹ Cho Vay Ita sẽ xem xét các đối tượng thoả mãn điều kiện (1), (2) và đạt kết quả GPA từ 3.6 trở lên đối với khoa Y và từ 3.3 trở lên đối với các khoa Khác.

II.  HỒ SƠ VAY

1. Sinh viên điền đầy đủ các thông tin vào Đơn xin hỗ trợ vay đóng học phí.

2. Điền đầy đủ thông tin trong Đơn xác nhận được ký xác nhận bởi 01 giảng viên, Trưởng khoa, sinh viên vụ và được Hiệu Trưởng Trường bet365 aus duyệt;

3. Chuẩn bị hồ sơ gồm:

  • Bảng điểm của kỳ học trước có xác nhận của Trường bet365 aus ;
  • Bản photo có công chứng các giấy tờ: Chứng minh nhân dân (CMND), Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú;
  • Bản chính học bạ cấp 3, Bản chính Bằng Tốt nghiệp Phổ thông trung học, Bản chính Bằng tốt nghiệp trung học;
  • Giấy xác nhận của địa phương thuộc một trong các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn theo quy định tại phần I;
  • Các giấy tờ khác (nếu có) theo yêu cầu của Qũy ITA vì tương lai tùy theo từng thời điểm.

4. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ và tổ chức (dự kiến): 2đợt/năm học vào đầu mỗi học kỳ của năm học

Sau khi hoàn tất các thủ tục trên sinh viên gửi toàn bộ hồ sơ cho Ban điều hành Quỹ ITA vì tương lai trước ngày 5 tháng 09 năm 2015.

III. THỜI HẠN THANH TOÁN

Sau 06 (sáu) tháng kể từ ngày tốt nghiệp ra trường Bên B có nghĩa vụ trả nợ cho Bên A theo thời hạn như sau:

  1. Trường hợp Bên B được vay từ 250 triệu đến 400 triệu để đóng học phí thì Bên B phải có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ số tiền đã vay cho Bên A trong thời hạn tối đa 05 (năm) năm;
  2. Trường hợp Bên B được vay từ 100 triệu đến 250 triệu trên tổng học phí phải đóng, thì Bên B có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ số tiền đã vay cho Bên A trong thời hạn 03 (ba) năm;
  3. Trường hợp Bên B được vay từ 7.5 triệu đến 100 triệu trên tổng học phí phải đóng, thì Bên B có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ số tiền đã vay cho Bên A trong thời hạn 02 (hai) năm;

Ghi chú: Thời hạn cụ thể sẽ căn cứ vào hợp đồng cho vay của từng sinh viên. Quá thời hạn vay theo quy định sẽ chịu phạt lãi thanh toán chậm theo lãi suất phạt của ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Viêt Nam.

X